LOGO HANA voor web

Globaal Medisch Dossier

Een GMD (Globaal Medisch Dossier) openen is niet verplicht, maar het is wel een slimme keuze!

Wat is een GMD?

Dit is een gedetailleerd dossier van een patiënt waarin de huisarts alle belangrijke informatie en medische gegevens over zijn/haar gezondheidstoestand bijhoudt. Door hem de coördinatie van uw medische verzorging toe te vertrouwen, verhoogt u de kwaliteit van uw gezondheidszorg. De verwijzing naar en communicatie met andere zorgverleners kunnen dan gerichter verlopen. Dubbele onderzoeken of tegenstrijdige behandelingen worden vermeden. Tenslotte krijgen u en uw huisarts een totaalbeeld van uw medische geschiedenis. Het is dus belangrijk dat alle medische informatie die over u bekend is, wordt samengebracht in één globaal medisch dossier en dat één arts voor het beheer daarvan verantwoordelijk is.

Hoe opent u een GMD?

Als u wenst dat uw huisarts uw globaal medisch dossier samenstelt en beheert, moet u dit uitdrukkelijk vragen tijdens een raadpleging of huisbezoek. Vanaf het moment dat hij uw globaal medisch dossier bijhoudt, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij hem. Naast het gewoon honorarium voor de raadpleging of het huisbezoek betaalt u éénmaal per jaar extra voor het beheer van uw dossier, wat u volledig terugbetaald wordt door uw ziekenfonds. Dit GMD moet jaarlijks verlengd worden. Zodra het ziekenfonds het GMD registreert, worden alle huisartsconsultaties automatisch terugbetaald aan een hoger tarief.